Neden E-İhracat Yapmalısınız? 

(“Bir Ülke Yerine Bir Dünya Hedefle”)

 

E-ihracat, günümüzün popüler ticareti türüdür. “Mikro ihracat” olarak da tanımlanabilen e-ihracat, ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) kapsamında yapılır. E-ihracat doğrudan bireysel müşteriye satış türüdür. Bu sebeple bireysel müşteriler adına KDV’siz fatura düzenlenebilir. Ayrıca, ihracatta sağlanan KDV iadesinden faydalanmak mümkündür. Aynı zamanda, bankalar ve devlet tarafından sunulan kredilerden ve teşviklerinden faydalanılabilir.

E-ihracat, doğru bir pazarda doğru ürünler pazarlanabilirse oldukça kârlı bir ticaret türüdür. Bunun için hedef kitle ve pazar analizlerinin doğru yapılması gerekir. Herhangi bir ülkedeki bireysel müşterilere ürün satmaya imkan veren e-ihracat, bireylere, şirketlere ve ülke ekonomisine finansal katkı sağlar.

E-ihracat yapmak için aşağıdaki sebepler yeterli olacaktır;

 • E-ihracat, iç piyasalardaki dalgalanmaları aşarak dış pazarlara açılmayı sağlar.
 • Siparişlerin tutarları iç piyasaya göre daha yüksek olduğu için kârı arttırır.
 • Daha büyük ihracatlar için temel oluşturur.
 • İç piyasadaki rekabet ortamında avantajlı konum sağlar.
 • Firmalar için iyi bir imaj ve olumlu algı doğurur.
 • Devlet teşvikleri sayesinde maliyetler azaltılabilir. İhracat için sunulan tüm teşviklerden ve muafiyetlerden faydalanılabilir.
 • Klasik ticaretin katı kurallarından kurtulmak mümkün olur.
 • Yeni pazarlar yeni ürünler ve yeni stratejiler ortaya çıkarır.
 • E-ihracatta KDV’siz fatura düzenlenebilir ve KDV iadesi alınabilir.
 • B2C gümrükleme vergi muafiyetleri geçerlidir.
 • Ülkeler arası ikili ticaret ve gümrük anlaşmalarından faydalanılabilir.
 • İş süreçleri ve iş takibi gibi süreçler otomatik bir sistemle yetkilendirilmiş taşıyıcılar tarafından yürütülür.
 • Kurallar daha şeffaf ve kolay uygulanabilir.
 • Uçtan uca hizmet alabilme olanaklar kolay ve ekonomiktir.
 • Marka tescil sertifikası gerekmez.
 • Belgelerin tercüme edilmesi ve apostil şerhi gibi uygulamalara gerek yoktur.
 • Satıcı ve alıcı şirket karnesi, hijyen sertifikası ve laboratuvar analizi gibi prosedürler gerekmez.